e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή
rss
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2011-2014
Αυτοδιαχείριση
E-EMPORIO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 05/12/2016 08:23
Θέμα: Ενημέρωση για τις ενέργειες του Επιμελητηρίου Έβρου αναφορικά με το θέμα της κάταργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καθώς το τελευταίο διάστημα ενεργοποιήθηκε διάλογος σχετικά με τις ενέργειες των φορέων της Π.Ε. Έβρου σχετικά με την απόφαση της κατάργησης του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά, ενημερώνουμε για τις ενέργειες του Επιμελητηρίου Έβρου απο την δημοσιοποίηση της απόφασης.

Το Επιμελητήριο υπήρξε από τους πρώτους φορείς που πήραν θέση και διαμαρτυρήθηκαν για την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. μεταξύ άλλων θεμάτων, που απασχολούν και καταπιέζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές για το νησί της Σαμοθράκης. Ενήργησε αρχικά το 2012 με επιστολή διαμαρτυρίας προς τον τότε Υπουργό Οικονομικών και έπειτα καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση κινήθηκε συλλογικά ώς μέλος του Ε.Ο.Ε.Α.Ν. με ένδικα μέσα καταθέτοντας προσφυγή κατά του Υπουργού Οικονομικών τον Ιούλιο του 2016. H επιχειρηματολογία επεκτείνεται πέραν των οικονομικών επιπτώσεων με ειδική αναφορά στον κοινωνικό αντίκτυπο και τον άμεσο κίνδυνο για την διατάραξη της κοινωνικής συνοχής.

Περαιτέρω, στις 10 Φεβρουαρίου του 2012 ο Πρόεδρος Χριστόδουλος Τοψίδης, απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον τότε Υπουργό Οικονομικών Ελ. Βενιζέλο, χαρακτηρίζοντας την κατάργηση ως άδικη και μη αποδεκτή (Επιμελητήριο Έβρου, 2012). Στην ίδια επιστολή αναφέρεται το γεγονός ότι οι κάτοικοι της ακριτικής Σαμοθράκης ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε πολλαπλά πεδία και η μη ανάκληση του σχεδίου νόμου θα αποτελέσει την χαριστική βολή. Επιπλέον αναφέρεται ότι αναμένεται να δημιουργηθούν στρεβλώσεις στο επιχειρηματικό και κοινωνικό οικοσύστημα του νησιού. Οι επιπτώσεις επισύρουν συνέπειες τόσο επιχειρηματικά όσο και σε κοινωνικές δομές όπως η υγεία, συγκοινωνία, εκπαίδευση ενώ αναμένεται ραγδαία μείωση του μόνιμου πληθυσμού. Ο Πρόεδρος Χριστόδουλος Τοψίδης στην εν λόγω επιστολή επιχειρηματολογεί ότι η υφιστάμενη πολιτική διαφοροποίησης του συντελεστή Φ.Π.Α. η οποία εφαρμόστηκε το 1987, ουδέποτε αποτέλεσε προνομιακή πολιτική. Αντιθέτως η εν λόγω πρακτική αποτελεί αναγκαίο μέτρο αντιστάθμισης του κόστους μεταφοράς υλικών και άυλων αγαθών στα νησιά, ώστε να ανταποκριθούν στις ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς. Η επιστολή κλείνει καλώντας τον Υπουργό να προχωρήσει άμεσα στην άρση του σχεδίου νόμου, αναφέροντας ότι σε αντίθετη περίπτωση το Επιμελητήριο Έβρου με συναρμόδιους φορείς θα προβεί σε άμεσες κινητοποιήσεις με ένδικα μέσα για την αποτροπή της ενεργοποίησης του σχεδίου νόμου.

Σε συνέχεια της παραπάνω επιστολής, καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, το Επιμελητήριο Έβρου ως μέλος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. προχώρησε σε συσκέψεις που είχαν σκοπό την συσπείρωση των φορέων, για την αντιμετώπιση του ζητήματος μέσα από συντονισμένες ενέργειες. Ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), και έχει καταστατικό σκοπό την προστασία και ενίσχυση των συμφερόντων  των Ελληνικών Νησιών ενώ απαρτίζεται από 19 μέλη, Ελληνικών «νησιώτικων» Επιμελητηρίων.

Στις 13 Ιουνίου ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. κατέθεσε υπόμνημα στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και πιο ειδικά στην επιτροπή οικονομικών και κοινωνικών υποθέσεων στις Βρυξέλλες για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ (Επιμελητήριο, 3/6/2016). Καθώς η κυβέρνηση είχε ήδη προχωρήσει στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις πρώτες δύο ομάδες νησιών και από την 1η -1ου-2017 ακολουθούν τα υπόλοιπα, ο ΕΟΑΕΝ ζήτησε την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για να εφαρμοστούν και στο Ελληνικό νησιωτικό χώρο πρακτικές για την στήριξη της νησιωτικότητας, όπως εφαρμόζονται και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά της Ευρώπης.

Στην συνέχεια ανατέθηκε σε νομικό φορέα να προχωρήσει σε προσφυγή κατά του Υπουργού Οικονομικών για την άρση του σχεδίου κατάργησης, με ιδία χρηματοδότηση από τα Επιμελητήρια. Στις 18 Ιουλίου 2016 κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσφυγή κατά:

i.            του Υπουργού Οικονομικών,

ii.       της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με αριθμό ΠΟΛ. 1061/24-5-2016 που αφορά  την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών.

iii.           κάθε άλλης συναφούς Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή υπουργικής απόφασης ή πράξεως ή ενεργείας της Διοικήσεως.

Μέσω της προσφυγής ο φορέας αιτείται:

i.            Να γίνει δέκτη η παρούσα αίτηση ακύρωσης.

ii.           Να ακυρωθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με αριθμό ΠΟΑ. 1061/24-5-2016

iii.          Να ακυρωθεί και κάθε άλλη συναφής Κοινή Υπουργική Απόφαση ή υπουργική απόφαση ή πράξη ή ενέργεια της Διοικήσεως.

Το Επιμελητήριο Έβρου θεωρεί την Σαμοθράκη σημαντικό πλούτο της Π.Ε. Έβρου και διεκδικεί σταθερά ευνοϊκότερες συνθήκες και αναπτυξιακές πρακτικές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Σαμοθράκης. Η πιο πρόσφατη ενέργεια είναι η κατάθεση πρότασης στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την ένταξη της Σαμοθράκης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων (visa) (Επιμελητήριο, 27/11/2016).

Δεσμευόμαστε ως Επιμελητήριο Έβρου και μέλος του Ε.Ο.Ε.Α.Ν. να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και να παρέμβουμε εκ νέου σε μη ευνοϊκές εξελίξεις, καθώς και να προωθήσουμε νέες προτάσεις σε συνεργασία με τον σύλλογο επαγγελματιών Σαμοθράκης (ΣΥ.ΕΠ.ΣΑ), τα μέλη μας και τις αρχές του Νησιού. Το ζήτημα είναι σημαντικό και η συσπείρωση των φορέων σε συντονισμένες ενέργειες θεωρείται η βέλτιστη πρακτική.